SW-e hoş geldiňiz

Shawei Digital, 1998-nji ýylda esaslandyrylan, ýapyk we açyk mahabat metbugatynda hünärmen bolan Zhejiang welaýatynda ýerleşýär.“Shawei Digital” -yň Hytaýyň hemme ýerinde 11 şahamçasy bar, önümçilik önümçilikden, satuwdan, eksportdan we çapdan ybarat.“Shawei” -iň dürli seriýalar üçin dört markasy bar, esasanam “LARGE FORMAT” üçin MOYU we ýokary hilli, meşhur markalary çap etmek üçin gowy saýlaw.

“Shawei” kompaniýamyz ilkinji üpjün edijiňiz däl, ýöne mahabatda satyn alma çözgütleriniň ýeke-täk üpjünçisi bolmagy maksat ediniň.

  • logo (1)
  • logo (3)
  • logo (5)
  • logo (6)
  • logo (2)
  • logo (4)